DOMOV - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FOTOGRAFIE  Z  ODBORNÝCH PREHLIADOK.

 
 
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24. Termín: 22.01.2018. Info Mgr. Adamčíková.
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE


 • V časti ŠKOLENIA nájdete aktuálne termíny pre odbornú a aktualizačnú odbornú prípravu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových a plynových.  

   Najbližší termín: 18.04 a 19.04.2018.

 • Aktualizačná odborná príprava, odborná príprava  elektrotechnikov § 21, §22, §23, §24.

   Príhlašky telefonicky a sms na číslo: 0915 808 918                                  
   Začiatok:  
09.05.2018 - 11.05.2018

 • Aktualizačná odborná príprava, odborná príprava  revíznych technikov VTZ tlakových, vrátane revíznych technikov pre banskú činnosť.                                   

   Termín:  Pre rok 2018  bude termín upresnený.  

 • Aktualizačná odborná príprava a odborná príprava  bezpečnsotných technikov.                                  

   Termín:  Pre rok 2018  bude termín upresnený.

Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., Vám ponúka komplexné a odborné služby v oblastiach:

 • Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených  technických zariadení tlakových a plynových,

    kontroly a prehliadky eletrických spotrebičov.

 • Školenia:

                   obslúh vyhradených technických
                   zariadení tlakových,
                   plynových a zdvíhacích zariadení,
                   revíznych technikov,

                   bezpečnostných technikov.
                    

 • Spracovanie:

                   miestnych prevádzkových predpisov,
                   chýbajúcej dokumentácie a zhotovenie
                   duplikátov
pre vyhradené
                   technické zariadenia TZ a PZ. • Vykonávanie pravidelnej a rozšírenej kontroly  kotlov a vykurovacích systémov.


 • Výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a PO.


 • Výkonu technika bezpečnosti a chrany zdravia  

    pri práci.

 • Výkonu technika požiarnej ochrany.


 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2.


 • Spracovanie dokumentácia BOZP a PO.


 • Sprostredkovateľské služby:  

                  organizačné zabezpečenie seminárov,
                  kurzov a školení,
                  zabezpečenie servisu a opráv VTZ,
                  tlakových a plynových zariadení.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:


AJUVA Š+S  s.r.o.
ul. Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica


IČO: 36636886
DIČ: 2021996251
IČ DPH: SK 2021996251
Zápis OR OS Banská Bystrica odd. Sro,
vložka č.10331/S
tel./fax: 048/416 27 75  
ajuva@ajuva.sk


KONTAKTY:
( zameranie na oblasti služieb,
viď. KONTAKT )


Mgr. Albína ADAMČÍKOVÁ
adamcikova@ajuva.sk
tel. č.: 0915 808 918
       
         0949 695 846        

           
Ing. Ján ÚRADNÍK
uradnik@ajuva.sk
tel. č.: 0915 834 450
                      

Vtipy na tento týždeň:
.............................................................................................................
Išla som si umyť hlavu. popri tom som umyla umývadlo, vaňu,
zrkadlo, dlaždičky a podlahu.
Teraz mám chuť na kávu, ale  bojím sa ísť do kuchyne.

.............................................................................................................
Ide manžel do pôrodnice.

Manželka mu kýva z okna.
Manžel sa pýta:
- Koľko váži? - 3,5 KG!
- Koľko meria? - 50 CM - Po kom je???
- Toho ty nepoznáš!
.............................................................................................................

Človek si ten sex nestačí ani užiť. Najskôr sa bojí,

že ho prekvapia rodičia, potom deti a nakoniec infarkt.
...................................................................................................................
Výroky slávnych osobností:

Steve Jobs
Americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple  
(
1955 – 2011)

„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“
...................................................................................................................
Murphyho zákony:
Zákony života:
Ani pohyb na zdravom vzduchu nenahradí pohyb na zdravom tele.MAPA
Navštevnosť našej stránky

Videá pravidelne aktualizujeme.  
Dobrý link na zaujímavé video od Vás, nás poteší.

YouTube:

Moje video:

Aktualizované dňa:
03.04.2018

Ďakujeme za  navštevu  našej stránky a budeme sa tešiť z  každej
pripomienky pre je vylepšenieajuva@ajuva.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky